Malaysian Journal of Islamic Movements & Muslim Societies (MJIMMS Vol.1 No.1) - ABIM
angkatan belia islam malaysia (abim)
muslim youth movement of malaysia

Malaysian Journal of Islamic Movements & Muslim Societies (MJIMMS Vol.1 No.1)

••••••••••••••••••••••••

Malaysian Journal of Islamic Movements & Muslim Societies (MJIMMS Vol.1 No.1)

••••••••••••••••••••••••

🌿 Date of publication: 17/07/2021 🌿

Access Link: https://mjimms.ejournal.my/index.php/mjimms/issue/view/2

🔆 Malaysian Journal of Islamic Movements and Muslim Societies (MJIMMS) is an international academic refereed and open access journal. It is published online twice a year by the Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).

🔆 MJIMMS Journal consists of academic articles, scholarly studies and book reviews under the themes related to Islamic movements and civilizational issues on Muslim societies in the contemporary world.

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

MJIMMS Vol.1 No.1

https://mjimms.ejournal.my/index.php/mjimms/issue/view/2


1️⃣ REVISITING THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF ISLAMIC RESURGENCE IN THE MUSLIM WORLD: WESTERN AND MUSLIM SCHOLARS PERSPECTIVES Mashitah Sulaiman, Mohd Nazir Ahmad, Ros Aiza Mohd Mokhtar, Abd Hakim Mohad p. 1-18


2️⃣ MANAGING DEMOCRACY BEYOND ELECTIONS: THE EXPERIENCE OF PAN-MALAYSIAN ISLAMIC PARTY (PAS) IN A POLITICAL COALITION Mohd Izani Mohd Zain p. 19-37


3️⃣ THE IDEAS OF COSMPOLITAN ISLAM IN THE FILM ALI BABA BUJANG LAPOK AND TIGA ABDUL Mohammad Syazwannuddin Shaharuddin p. 38-47


4️⃣ THE ISLAMISATION OF ISLAMIC HEALTH SERVICES THROUGH IBADAH FRIENDLY HOSPITAL: ISLAMISATON OF MEDICAL SERVICES IN MALAYSIA Ishak Mas’ud, Surina Mohamad Shafi, Nurul Aisyah Amir Ramli, Mohd Zulkifli Awang, Izzati Aminah Subhan p. 48-57


5️⃣ MALAYSIAN SCHOLARS’ PERSPECTIVES ON THE ROLE OF DIALOGUE OF CIVILIZATIONS AS AN APPROACH IN PROMOTING WORLD PEACE Muhamad Razak Idris p. 58-72


6️⃣ PENDEKATAN DIALOG ANTARA AGAMA MENERUSI PROGRAM MOSQUE TOUR GUIDE MTG DI MASJID-MASJID WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA Siti Aisyah Mohd Rozali, Muhamad Razak Idris p. 73-82


7️⃣ FIQH AL-IKHTILAF DALAM GERAKAN ISLAM BERDASARKAN MAQASID SYARIAH: IKHTILAF FUQAHA MENURUT MAQASID Hasri Harun p. 83-96


8️⃣ PENERAPAN DAKWAH DALAM HADITH ADAB RIYAD AL-SALIHIN Nur Syuhada Che Mat Amin, Md Nor Abdullah p. 97-108


9️⃣ PENGARUH MAJALAH AL-MANAR DI MESIR TERHADAP KEMUNCULAN MAJALAH BERUNSUR ISLAH ‎DI MALAYSIA Farid Mat Zain, Rabitah Mohd Ghazali p. 109-121


🔟 SEJARAH DAN AKTIVISME DAKWAH ABIM MESIR MOHD RUMAIZUDDIN GHAZALI p. 122-136

••••••••••••••••••••••••••••

Malaysian Journal of Islamic Movements and Muslim Societies (MJIMMS) [eISSN 2785-9444] warmly invites scholars, academics & researchers to:

➡️📨 submit articles on Islamic movements & Muslim societies from interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary perspectives, ranging from such subjects as contemporary Islamic thought, Islamic modernism, Islamic reformism, Islamism, Islamization and related subjects in Islamic movements and Muslim societies.

MJIMMS Journal is published in two languages; Malay and English.

🌐 Submit your article/ academic paper now! https://mjimms.ejournal.my

#GerakanIlmudanBakti #ABIMdiHatiku