Organisasi Kepimpinan ABIM. - ABIM
angkatan belia islam malaysia (abim)
muslim youth movement of malaysia

Organisasi Kepimpinan ABIM.