VIDEO: ABIM ANJUR ISLAM & BUDDHISM ECO DIALOGUE (IBED 2022) - ABIM
angkatan belia islam malaysia (abim)
muslim youth movement of malaysia

VIDEO: ABIM ANJUR ISLAM & BUDDHISM ECO DIALOGUE (IBED 2022)

https://www.youtube.com/watch?v=uQe-gm3KS40

ABIM bersama Tibetan Buddhist Culture Centre (TBCC), Universiti Malaya (UM) serta beberapa rakan kerjasama berhasrat menganjurkan dialog antarabangsa Islam & Buddhism Eco Dialogue (IBED 2022) dengan menampilkan tokoh-tokoh intelektual dunia dari agama Islam dan Buddha sebagai salah satu cara mencari solusi kepada impak perubahan iklim selain memberi kesedaran kepada warga dunia sejagat.

Program tersebut bakal diadakan pada 15 & 16 Januari 2022. Untuk pendaftaran dan makluman terperinci boleh dibuat dengan merujuk ke pautan www.ibedconf.com.


ABIM together with the Tibetan Buddhist Culture Centre (TBCC), University of Malaya (UM) and several collaborators will be organizing an international dialogue on Islam & Buddhism Eco Dialogue (IBED 2022) featuring world intellectual figures from Islam and Buddhism as one of the ways to find solutions to the impacts of climate change as well as to create awareness among the global community.

The programme will be held on 15th – 16th January 2022. Registration and further inquiries about the event can be made through the link – www.ibedconf.com.

#PeacefulCoExistence #SocialCohesion #SebarkanSalam